DE PLAGSOMME PARASITTENE: FLÅTT OG LOPPER

Parasitter er ikke bare plagsomme for hunden din, de kan også føre med seg alvorlige sykdommer. Flått kan f.eks. gi borreliose og anaplasmose og lopper kan gi allergi og bendelorm. Derfor er det gode grunner til å velge et parasittmiddel med rask virkning. Les mer om parasitter på denne siden. 


 

Two Paragraphs
Flåter

Flått

Det dukker opp stadig flere flåttbårne sykdommer i Europa. Da flåtten kan leve i opptil tre år og suger blod i flere stadier av utviklingen sin, er risikoen stor for at den overfører smitte fra et vertsdyr til et annet. Det gjør flåtten til verdens nest verste smittespreder, bare overgått av malariamyggen.

Lopper

Lopper

Det finnes mange ulike loppearter i Europa. De vi hyppigst ser i Norge er fuglelopper, pinnsvinlopper og rottelopper. Disse holder seg stort sett på egne vertsdyr, man kan gi ubehag på hunder, katter og mennesker. I tillegg kan hunder få kattelopper. Disse er ikke vanlige i Norge, men rapporteres fra tid til annen, særlig hos hunder som har vært på reise. Velisolerte hus gjør at loppene kan trives inendørs når de først har kommet med hjem fra reise.