Bruksvilkår

Adressater

Dette nettstedet er en internasjonal informasjonsressurs fra konsernets hovedkontor i Ingelheim i Tyskland, og skal gi informasjon om vår globale drift. Vær oppmerksom på at informasjon angående godkjenningsstatusen og etikettene for godkjente produkter kan variere fra land til land, og landsspesifikk informasjon kan være tilgjengelig i land der vi driver virksomhet. 

Bruk av innhold

Alt innhold på dette nettstedet tilhører Boehringer Ingelheim-konsernet og er beskyttet av opphavsrett. Tillatelse til å bruke dokumenter (f.eks. hvitbok, pressemeldinger, datablad og vanlige spørsmål) fra dette nettstedet er gitt, forutsatt at (1) denne meldingen vises i alle kopier, og at særlig opphavsrettserklæringen og denne tillatelseserklæringen vises, (2) dokumentene fra dette nettstedet brukes til informasjonsformål, medieformål og ikke-kommersielle eller personlige formål, og at dokumentene ikke kopieres eller legges ut på en nettverksdatamaskin eller kringkastes i kommersielle medier og (3) ingen endringer utføres på dokumentene. Bruk til andre formål er uttrykkelig forbudt og kan føre til sivile og strafferettslige søksmål. Overtredelser vil bli straffeforfulgt.

Tillatelsen gitt ovenfor omfatter ikke bruk av designet eller oppsettet av boehringer-ingelheim.com-nettstedet eller andre nettsteder som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av et av selskapene i Boehringer Ingelheim-gruppen. Elementer på disse nettstedene er beskyttet av opphavsrett, trade dress, varemerke, konkurranseurettferdighet og andre lover, og kan ikke kopieres eller imiteres, delvis eller i sin helhet. Ingen varemerker, trade dress, logoer, grafikker, lyder eller bilder fra et hvilket som helst Boehringer Ingelheim-nettsted kan kopieres eller videreføres med det er mindre uttrykkelig tillatt av det spesifikke Boehringer Ingelheim-selskapet som eier disse rettighetene.

Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, forbeholdes.

Varemerkemerknad

Merkenavnene for Boehringer Ingelheim-produkter som omtales her, enten de vises i uthevet tekst eller med varemerke-symbolet ® eller ikke, er varemerker for enheter i Boehringer Ingelheim-konsernet. Navnene på faktiske bedrifter og produkter nevnt her kan være varemerker for sine respektive eiere. Bruk av disse varemerkene, bedriftsnavnet Boehringer Ingelheim og bedriftens logo, unntatt som tillatt herunder, er uttrykkelig forbudt og kan være i strid med straffeloven. Produktene omtalt her kan ha forskjellige merkenavn og ulik emballasje, produktpresentasjon og styrke i forskjellige land. Ta kontakt med vår lokale partner dersom du trenger mer informasjon om dette.

Ansvarsfraskrivelse

Boehringer Ingelheim-konsernet og/eller deres respektive leverandører gir ingen representasjoner angående om informasjonen i dokumenter og relatert grafikk lagt ut på dette nettstedet er egnethet for noe formål. Alle disse dokumentene og de relaterte grafikkene leveres slik de er, uten garantier av noe slag. Boehringer Ingelheim-konsernet og/eller dets respektive leverandører frasier seg herved alle garantier og betingelser angående denne informasjonen, inkludert alle implisitte garantier og betingelser for salgbarhet, anvendelighet til særskilte formål, tittel og ukrenkelighet. All tilgang til og bruk av innholdet her utføres på brukerens egen risiko. Under ingen omstendigheter skal enheter i Boehringer Ingelheim-konsernet og/eller deres respektive leverandører være ansvarlige for eventuelle spesielle skader, indirekte skader eller følgeskader, eller noen andre skader som oppstår som følge av tap av bruk, data eller fortjeneste, enten det forekommer pga. en kontrakthandling, uaktsomhet eller annen skadevoldende handling, som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk eller ytelse av informasjon tilgjengelig fra dette nettstedet.

Dokumenter angående farmasøytiske produkter er ikke ment å brukes som et alternativ til rådføring med helsepersonale eller andre kvalifiserte fagpersoner. Hvis du har behov for å rådføre deg angående et bestemt helseproblem, ta kontakt med helsepersonell.

Dokumentene og relaterte grafikker som er publisert på denne serveren, kan omfatte tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen endres periodisk. Boehringer Ingelheim-konsernet og/eller deres respektive leverandører kan når som helst utføre forbedringer og/eller endringer på produktet/produktene og/eller programmet/programmene som er beskrevet her.

Merknader angående programvare, dokumenter og tjenester som er tilgjengelige på dette nettstedet

Under ingen omstendigheter skal Boehringer Ingelheim-konsernet og/eller deres respektive leverandører være ansvarlige for eventuelle spesielle skader, indirekte skader eller følgeskader, eller noen andre skader som oppstår som følge av tap av bruk, data eller fortjeneste, enten det forekommer pga. en kontrakthandling, uaktsomhet eller annen skadevoldende handling, som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk eller ytelse av programvare, dokumenter, levering eller mangel på levering av tjenester eller informasjon tilgjengelig fra dette nettstedet.

Koblinger til tredjepartssider

Noen koblinger i dette området vil føre til at du forlater Boehringer Ingelheims nettsted og blir overført til eksterne nettsteder. Med mindre noe annet er angitt i eierskapserklæringen for det eksterne nettstedet, kontrolleres ikke de tilkoblede nettstedene av Boehringer Ingelheim-selskapet, og ingen enhet i Boehringer Ingelheim-konsernet er ansvarlig for innholdet i et slikt tilkoblet nettsted eller noen kobling som befinner seg på et slikt tilkoblet nettsted, eller eventuelle endringer på eller oppdateringer av slike nettsteder. Ingen enhet i Boehringer Ingelheim-konsernet er ansvarlig for noen nettsending eller noen annen form for sending mottatt fra noe tilkoblet nettsted. Koblingene tilbys bare av praktiske hensyn, og inkluderingen av koblinger vil ikke dermed tilsi at Boehringer Ingelheim-konsernet støtter nettstedet.

Spørsmål og tilbakemeldinger

Spørsmål og annen tilbakemelding sendt til Boehringer Ingelheim gjennom dette nettstedet, skal ikke inneholde spørsmål om personlige helseforhold eller om spesifikke reseptbelagte produkter – disse skal henvendes til helsepersonell. Dersom brukere av disse dokumentene svarer med informasjon, inkludert tilbakemeldingsdata som spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende angående innholdet i slike dokumenter, skal denne informasjonen regnes som ikke-konfidensiell, og Boehringer Ingelheim-konsernet skal ikke ha noen forpliktelser av noe slag angående slikt innhold, og skal stå fritt til å reprodusere, bruke, dele og distribuere – men, der det kreves ved gjeldende personvernlovgivning, kun i anonymisert form – denne informasjonen til andre, uten begrensning.

RSS-nyhetsstrømmer

Bruk av Boehringer Ingelheim RSS-nyhetsstrømmene er underlagt disse vilkårene for bruk. Boehringer Ingelheim forbeholder seg retten til å avslutte tjenesten når som helst.